چگونه نیاز بازار را بسنجیم؟

اصولا برای بهره گیری و نتیجه هر کاری اول باید نیاز را برآورد نماییم در کسب و کار و فروش هم باید به دنبال همین موضوع باشیم که باید نیاز مردم را در شرایط مکانی وزمانی...

ادامه مطلب ...