موسسه خیریه همت

موسسه خیریه همت با اولویت تهیه جهیزیه و کمکهای درمانی برای خانواده های نیازمند تاسیس شده است. هیئت موسس و امنای همت موسسین خیریه همت آقای مهدی قمصریان و...

ادامه مطلب ...