موسسه خیریه بهنام دهش پور

موسسه خیریه بهنام دهش پور ،‌ یک موسسه فعال در زمینه حمایت از بیماران سرطانی با این رویکرد است : ارائه خدمات درمانی و حمایتی، در سطح استانداردهای بین المللی...

ادامه مطلب ...