بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در راستای شعار : « جامعه بدون فقر، جامعه ای سالم تر و شکوفاتر» فعالیت خود را آغاز نمود و در جهت...

ادامه مطلب ...