اگر انسان بتواند فقط ۶۸ ثانیه بر روی خواسته واقعی و آرزوی حود تمرکز کند، می تواند به آن دست یابد!

بسیاری از سخنرانان موفق به ویژه در حوزه قانون جذب نظیر ایستر هیکس نظریه جالبی دارند. آنها می گویند: اگر انسان بتواند فقط هجده ثانیه روی خواسته واقعی خود تمرکز کند ،زنگی بزرگ در کائنات به صدا در می آید. این گونه توجه کل هستی به این شخص و آرزوی درونی اش جذب می شود.

 

tavirsazizehni-550x330

 

اگر این هجده ثانیه تا شصت و هشت ثانیه ادامه یابد، دیگر کار تمام است. آنگاه کل هستی به تکاپو می افتد تا برای فکر متمرکز شده راه حلی پیدا کند. اگر آرزو است، برآورده اش کند و اگر سوال است، برای آن جوابی پیدا کند.

در نگاه اول شاید ۶۸ ثانیه عددی بسیار کم و ناچیز به نظر برسد، فقط یک دقیقه و هشت ثانیه. به عقیده بسیاری از افراد تمرکز به مدت ۶۸ ثانیه هیچ کاری ندارد!

خوب آیا شما هم همین طور فکر می کنید؟ بسیار عالی است! می توانید امتحان کنید.

خواهید دید که هنوز هجده ثانیه اول رد نشده فکرتان منحرف می شود و ایده ای جدید بلافاصله از اعماق فکرتان ظاهر خواهد شد. سپس نجواگر درونی تان به سخن در می آید: “جدی نگیر. دست از این بازی ها بردار و به مسائل مهم تر زندگی بپرداز!”

ما عادت کرده ایم و در حقیقت عادت داده شده ایم که بدون فکر و بر اساس عادت هایمان زندگی کنیم.

هر صبح که از خواب بر می خیزیم، حتی بدون صرف ۶۸ ثانیه برای کارهای روزانه، صبحانه می خوریم و به سر کار می رویم. حتی بدون اینکه ۶۸ ثانیه مستمر و ناقابل برای ارزیابی کارهایمان صرف کنیم. اسب سرکش ذهن را به این سو و آن سو می تازانیم تا ظهر شود، ناهاری بخوریم، استراحتی بکنیم و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن و تلویزیون دیدن و بعد خوابیدن. و این سیکل تکراری سالها در زندگی مان ادامه پیدا می کند.

این یک راز آشکار است که: هر ساعت شصت دقیقه است و هر شبانه روز ۲۴ شصت دقیقه دارد. یعنی ۱۴۴۰ دقیقه. اما در بسیاری از مواقع، ما قادر نیستیم که در این ۱۴۴۰ دقیقه شبانه روزمان، حتی ۶۸ ثانیه رابر روی موضوعی خاص متمرکز شویم! به راستی این فکر پر جست و خیز که نمی تواند ۶۸ ثانیه آرام بگیرد به چه دردی می خورد؟!

فکر پریشان و نا آرام چیزی جز بی قراری و آشفتگی به همراه ندارد. پیر و جوان و زن و مرد هم نمی شناسد.فکری که نتواند آرام گیرد و چند لحظه ای را بر موضوعی واحد متمرکز شود، به یقین هنگام نیاز و بحران نیز کارایی لازم را ندارد و فلج می شود.

باید همین حالا تمام کارهایمان را زمین بگذاریم، به سراغ ذهن نا آرام خود برویم و ۶۸ ثانیه آن را مهار کنیم.

آنگاه ۶۸ ثانیه فقط و فقط به شرایط فعلی مان بیندیشیم. ۶۸ ثانیه بعدی را به خواسته واقعی مان در زندگی فکر کنیم، ۶۸ ثانیه پس از آن را به خوشبختی های خودمان و ۶۸ ثانیه دیگر را به این بیندیشیم که تا چه اندازه آرام می شویم.

کائنات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا خواسته های مان را به او ابلاغ کنیم. اما به یک شرط، به شرطی که هنگام دستور دادن این طرف و آن طرف نپریم. ۶۸ ثانیه فقط یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم که چه می خواهیم. آن وقت می توانیم کناری بنشینیم و معجزه عدد ۶۸ را در زندگی خود ببینیم و به موفقیت بیکران دست یابیم.

مجله راز شماره ۴۷

 

#

اشتراک این مطلب در :

برچسب ها :