۵۷۴۵۷۴بنیاد خیریه نیکوکاران شریف در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در راستای شعار :

« جامعه بدون فقر، جامعه ای سالم تر و شکوفاتر»

فعالیت خود را آغاز نمود و در جهت کمک رسانی به قشرهای مستعد نیازمند، با محوریت حمایت از ایتام و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست اقدامات متنوع و شایسته ای به شرح زیر انجام داده است:

الف –حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست

ب – پرداخت مستمری ماهیانه به افراد بی بضاعت

ج – تهیه جهیزیه جهت مزدوجین بی بضاعت

د – پرداخت کمک هزینه های تحصیل دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت

ه – پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان محروم از تحصیل

و – کمک به آزادی سرپرستان خانواده که بعلت جرائم غیر عمد زندانی شده اند.

وب سایت موسسه : http://www.sharifngo.com

 

#

اشتراک این مطلب در :

برچسب ها :